Bestuur

Het dagelijks bestuur van de stichting Casa Casla

organisatie

De stichting heeft als doel:
Het ontwikkelen en exploiteren van onroerende zaken t.b.v. de te Almere gevestigde maatschappelijke non profit instellingen die zich bezighouden met kennis, inzicht en informatie inzake stedelijke ontwikkeling, inrichting van openbare ruimte in Almere en activiteiten op cultureel en of maatschappelijk gebied, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Image

Jan Vogel

Voorzitter
Image

Ciska van Rijn

Penningmeester
Image

Jan van de Schaar

Algemeen bestuurslid
Image

Brigitte Hielkema

Marketing en communicatie